TESTNI STREŽNIK  
OSNOVNI PODATKI

naziv podjetja:
LOGOS.SI, podjetje za računalniški inženiring, d.o.o.

skrajšan naziv:
Logos.SI d.o.o.

sedež:
Ulica Mirka Vadnova 8
4000 Kranj

matična številka:
5300274

ID za DDV:
SI35129476

datum ustanovitve:
11. 12. 1989

dejavnost:
72.220
Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje

transakcijski račun:
03126-1005932185

spletna stran:
www.logos.si

e-naslov:
logos@logos.si